Sklenená múčka

Použitie:
- Doplnok do farieb a keramických výrobkov

zrnitosť - 0,0-0,2mm