Oceľová drť

Použitie:
- Na odstraňovanie korózie, farby, vodného kameňa, príprava povrchu na lakovanie, smaltovanie, zdrsnenie povrchu

zrnitosť - G16 - 1.0 – 1.4 mm
                 G18 - 0.7 – 1.2 mm
                 G25 - 0.4 – 1.0 mm
                 G40 - 0.3 – 0.8 mm
                 G50 - 0.2 – 0.6 mm
                 G80 - 0.1 – 0.3 mm

 

Oceľová drť

0,00 €